1. Przyłóż palec do przycisku na włączniku dotykowym, którym chcesz sterować. Przytrzymaj 4s. Podświetlenie przycisku zacznie mrugać, należy zwolnić palec.
  2. Naciśnij jeden raz przycisk na pilocie, który chcesz przypisać. Gdy podświetlenie przestanie mrugać, programowanie zakończyło się pomyślnie.

Istnieje możliwość przypisania jednego przycisku pilota do kilku przycisków dotykowych. Działa to także w drugą stronę – wiele pilotów do jednego przycisku. Czyszczenie przycisku kasuje wszystkie zapisane piloty. Nie jest możliwe zaprogramowanie przycisku „D” ( przycisk ten służy do wyłączenia wszystkich włączników ).